Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa (zatrudniające więcej niż 250 pracowników lub osiągające powyżej 50 mln euro obrotów rocznie) będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu dane finansowo-księgowe w formie elektronicznej. Małe i średnie firmy (zatrudniające od 9 do 250 pracowników lub osiągające od 2 do 50 mln obrotów rocznie) taki obowiązek będzie dotyczył od 1 lipca 2018 roku.
W tym celu firmy będą zobowiązane generować dane pochodzące z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co powinno usprawnić i ułatwić kontrolę polskich przedsiębiorstw.
Firma Graffiti.ERP SA jako dostawca Oprogramowania QuickSTEP, prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem się do zmian. Szczegółowe informacje na temat JPK można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: zobacz więcej.

QuickSTEP
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. +48 61 843 42 66 wew. 43