Nowe wdrożenia

Kolejne wdrożenia za nami. Nowi użytkownicy Oprogramowania QuickSTEP to między innymi firmy: MTN, Yatan, Blacksmith Inżynieria Mechaniczna oraz Neotek Medical Solutions.

Zapraszamy do składania zamówień: zamówienia@qstep.pl

QuickSTEP
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
tel. +48 61 843 42 66 wew. 43